Tổng kết Viet Film Fest 2018 đánh dấu sự đa dạng của những nhà làm phim gốc Việt