Viet Film Fest 2016 Tưng Bừng Khai Mạc, Nhiều Phim Mới Xuất Sắc