Project Foto: Call for Applications

SANTA ANA, CA – The Vietnamese American Arts and Letters Association (VAALA) invites local Vietnamese American young women (ages 16-22) to participate in a new workshop series, Gallery Beyond Walls: Project Fôtô. Our program is inclusive and welcomes all women-identified and non-binary individuals regardless of gender expression. Made possible with support from the Garden Grove Community Foundation, Macy’s, and Union Bank, this project empowers and encourages participants to express their artistic talents and explore their imagination, as well as learn more about themselves, their family, community, culture and history.

Throughout the program, 20 participants in the Orange County area will be mentored by professional artists on different visual mediums (photography, video, and printmaking). At the end of the program, the participants will have the opportunity to share their work in a public exhibition.

The workshops are free and no previous experience in photo, film, or printmaking is required to participate! There will be a total of 10 meetings, on Sundays, from March through May 2018 at the VAALA Cultural Center.

Location: VAALA Cultural Center

1600 N. Broadway, Suite 210, Santa Ana, CA 92706

For more information and to apply: http://vaala.org/project-foto/

Deadline for Application:  March 1, 2018 at midnight.

If you have any questions about the program or are interested in getting involved or volunteering, please contact Project Director Quyên Nguyen-Le at quyennguyenle@vaala.org.

Founded in 1991 by a group of Vietnamese American journalists, artists and friends, Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA) is a community-based, 501 (c) (3) non-profit organization.

 

VAALA Mở Dự Án Fôtô Miễn Phí Cho Các Thanh Thiếu Nữ  

Santa Ana, CA – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) trân trọng mời các thanh thiếu niên nữ người Việt ở quận Cam (độ tuổi từ 16 đến 22) tham gia một chương trình mới mang tên Triển lãm Vượt Tường: Dự án Fôtô. Hướng tới sự đa dạng, chương trình chào đón và tiếp nhận tất cả mọi đối tượng tự xác định là nữ với mọi biểu đạt giới tính, không giới hạn khuôn khổ. Được bảo trợ bởi Garden Grove Community Foundation, Macy’s và Union Bank, dự án này ra đời với mục đích ủng hộ và thúc đẩy những bạn nữ trẻ tuổi bộc lộ tiềm năng nghệ thuật, sự sáng tạo, cũng như tìm hiểu thêm về bản thân, gia đình, cộng đồng, văn hóa và lịch sử.

Xuyên suốt chương trình học, 20 bạn được tuyển chọn sẽ được hướng dẫn bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp về các loại hình nghệ thuật thị giác khác nhau (nhiếp ảnh, làm phim, đồ hoạ in khắc – printmaking). Khi khóa học kết thúc, các bạn sẽ có cơ hội chia sẻ tác phẩm của mình trong một buổi triển lãm trong cộng đồng.

Chương trình hoàn toàn miễn phí, các bạn không cần có kinh nghiệm trước cũng có thể ghi danh. Mười buổi học sẽ diễn ra vào Chủ Nhật hàng tuần từ tháng Ba đến tháng Năm năm 2018 tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA.

Địa chỉ: VAALA Cultural Center

1600 N. Broadway, Suite 210, Santa Ana, CA 92706

Mọi thông tin và ghi danh qua trang nhà vaala.org
Hạn chót ghi danh: 1 tháng 3, 2018.

Mọi chi tiết về chương trình, bao gồm thắc mắc về ghi danh hay tham gia làm thiện nguyện viên xin liên lạc Giám Đốc Dự Án Quyên Nguyễn-Lê qua email quyennguyenle@vaala.org

Được thành lập vào năm 1991 bởi một nhóm phóng viên, nghệ sĩ và đồng bạn, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức phi lợi nhuận theo luật liên bang 501 © (3)  phục vụ cộng đồng.

Leave a Reply