To Our Community

Since 1991, the Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA) has been led by volunteer artists and community members with a strong passion and belief in the VAALA mission. This mission is to connect and enrich our communities through Vietnamese art and culture.

Through the commitment and support of our community, VAALA has become the premier platform for artists, filmmakers, and art enthusiasts seeking a place to share, network, and learn about the Vietnamese experience. In Orange County, VAALA has produced a variety of programs that include art exhibitions, book signings, youth art classes and workshops, and notably, the Children’s Moon Festival and Viet Film Fest, an internationally renowned platform for showcasing Vietnamese voices in film.

We believe that the arts are a tool to share stories, to bring communities together, and to promote tolerance, understanding, and inclusiveness. We believe that storytelling leads to healing and community-building. For VAALA, our own story would not be possible without our dedicated Board members, volunteers, supporters, and funders.

Our goal is to continue creating and growing these critical storytelling platforms for 25 more years and beyond. In order to do so, VAALA recognizes the need to strengthen our own organizational structures so we can continue our work, and we see this next year as an opportunity to focus on this very important endeavor. To allow our all-volunteer organization and Board to focus on this internal work, we will be going through a dedicated building and strengthening process from Spring 2016 to Fall 2017. During this time, we will not be producing any events or programs, including the Children’s Moon Festival and Viet Film Fest (Only VAALA’s music and art classes in Fountain Valley will continue through the next year).

Instead, we will build our organizational infrastructure and explore new strategies to continue towards our long-term goals in a sustainable way. This is an exciting time for VAALA, and we look forward to updating you on our progress.

You can help by:

 • Donating to VAALA via our website at www.vaala.org/donate.html
 • Keeping us informed of your events and opportunities for us to support you
 • Continuing to be a VAALA advocate in the community
 • Connecting with us on social media
  • Facebook: https://www.facebook.com/VAALAcommunity/
  • Twitter: @VAALAcommunity

If you have any questions, please contact info@vaala.org. Thank you for being part of our past, present, and future.

VAALA Board of Directors, 2016

 

Kể từ năm 1991, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) được lãnh đạo bởi một nhóm nghệ sĩ và thành viên thiện nguyện trong cộng đồng với một niềm đam mê mãnh liệt và sự tin tưởng vào sứ mệnh của VAALA. Sứ mệnh này là kết nối và làm phong phú hoá các cộng đồng qua nghệ thuật và văn hoá Việt Nam.

Qua những sự hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng, VAALA đã trở thành một trong những diễn đàn hàng đầu cho các nghệ sĩ, nhà làm phim và những người yêu nghệ thuật muốn tìm mội nơi chốn để chia sẻ, kết nối, và học hỏi về kinh nghiệm Việt Nam. Tại quận Cam, VAALA đã thực hiện nhiều chương trình đa dạng như triển lãm, ra mắt sách, các lớp âm nhạc và nghệ thuật, và nổi bật là Hội Trăng Rằm Thiếu Nhi và Viet Film Fest (Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế). Các lớp học nhạc và vẽ tại VAALA Studio, thành phố Fountain Valley, vẫn được tiếp tục như thường.

Chúng tôi tin tưởng rằng nghệ thuật là một phương cách để chia sẻ những câu chuyện, hầu đưa các cộng đồng lại gần nhau, và thúc đẩy sự khoan dung, cảm thông và tính bao gồm (inclusiveness). Chúng tôi tin rằng chia sẻ những câu chuyện sẽ dẫn đến việc chữa lành (healing) và xây dựng cộng đồng. Những dự án của chúng tôi không thể nào trở thành hiện thực nếu không có những thành viên hội đồng quản trị, thiện nguyện viên, những người ủng hộ và các nhà tài trợ đã hết lòng với VAALA.

Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục duy trì và tạo dựng những diễn đàn “kể chuyện” qua nhiều hình thức nghệ thuật cho 25 năm sắp tới đây và xa hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi cần xây dựng cơ cấu tổ chức vững vàng hơn để có thể tiếp tục các dự án, và năm sắp tới đây là thời điểm tốt để chúng tôi chú trọng vào nỗ lực này. Để các thành viên thiện nguyện của hội đồng quản trị có thể chú tâm vào công việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chúng tôi sẽ tạm ngưng tất cả chương trình, kể các Hội Trăng Rằm Thiếu Nhi và Viet Film Fest, từ Mùa Xuân 2016 đến Mùa Thu 2017. Các lớp âm nhạc và vẽ tại VAALA Studio, thành phố Fountain Valley, vẫn được tiếp tục như thường.

Thay vào đó, chúng tôi sẽ dồn sức để xây dựng cơ cấu tổ chức và tìm hiểu những phương án mới để có thể tiếp tục tiến đến những mục tiêu dài hạn. Đây là khoảng thời gian nhiều hứng khởi cho VAALA, và chúng tôi sẽ cập nhật quý vị những bước tiến của VAALA.

Quý vị có thể giúp chúng tôi bằng cách:

 • Đóng góp cho VAALA qua via trang nhà www.vaala.org/donate.html
 • Thông tin cho chúng tôi biết về những chương trình của của quý vị để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị theo khả năng của chúng tôi
 • Tiếp tục nói về các chương trình của VAALA cho bạn bè trong cộng đồng
 • Nối kết với chúng tôi qua mạng xã hội:
  • Facebook: https://www.facebook.com/VAALAcommunity/
  • Twitter: @VAALAcommunity

Hội Đồng Quản Trị VAALA, 2016

Leave a Reply